Náš FACEBOOK

najdete nás i na
FACEBOOKu


Montérky z Mělníka


AKCE !

Výšivka zdarma!

Ukázka jednoduché výšivky na pracovní oděvy


Kdo bude slavit:
(za měsíc)

22.7.
Magdaléna


23.7.
Libor


24.7.
KristýnaKdyž XL nestačí

Nadměrná kombinéza

Nadměrná bunda


Reklama:

Svářečky MIGO
Svářečky MIGO


Dětské montérky
- trvanlivé oblečení
pro volný čas a zábavu vašich dětí


Dětské montérky.

Dodací a obchodní podmínky


Základní informace
 • Vzhledem k tomu, že výrobky opravdu vyrábíme a základě konkrétní objednávky, není web www.detskemonterky.cz internetovým obchodem, ale objednávkovým systémem.
 • Všechny ceny zboží uvedené na www.detskemonterky.cz jsou včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen.
 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - jsme plátci DPH.
Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Pro objednání poštou, mailem či faxem můžete s výhodou využít náš DOC či PDF formulář, který si lze stáhnout v sekci objednávky

Doporučujeme provádět objednávky přes elektronický objednávkový formulář nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • jméno (obchodní jméno u firem) a sídlo kupujícího
 • u firem též IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kontaktní údaje (adresa pro zaslání, telefon, mail)
 • název, příp. kód zboží dle ceníku
 • způsob odebrání a dopravy
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,-Kč za každý jednotlivý kus. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla v rozmezí 1-3 týdnů v závislosti na počtu vyráběných kusů a jejich složitosti. U hotového zboží, které přímo nevyrábíme ani neupravujeme, expedujeme do 2 pracovních dnů. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu (před Vánoci) vyprodáno, nebo že je kapacita šicí dílny plně vytížena a dodací lhůta přesáhne 3 týdny. V takovém případě, je objednavatel vždy informován a termín je s ním konzultován a odsouhlasen, případně je na titulní stránce webu vyvěšeno příslušné oznámení. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo uvedené v kontaktech.

Dodání zboží

Objednané zboží a výrobky si můžete vyzvednout osobně (nejlépe po telefonické domluvě), na adrese provozovny uvedené v kontaktech, nebo Vám objednané zboží (hmotnosti do 15 kg) zašleme na dobírku prostřednictvím pošty. O odeslání zásilky je zákazník zpravidla informovám prostřednictvím mailu, či SMS (pokud tyto kontaktní informace zadá) a je mu zasláno i podací číslo zásilky. Většina přepravců, vč. České pošty, již umožňuje na svých webech sledování zásilky s daným podacím číslem. Aktuální ceny za zaslání naleznete v ceníku. Zasíláme v rámci ČR i do SR. Zaslání do jiné země bude s objednatelem konzultováno a kalkulováno individuálně. U zásilek nad 15 kg volíme alternativního přepravce a cenu za přepravu kalkulujeme individuálně.

Převzetí zboží od České pošty

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zboží při jeho přebírání vždy, kdy zásilka jeví jakékoli známky poškození. Pokud se stane, že je zboží poškozeno, nebo je neúplné, je nutné zahájit reklamační řízení na nejbližší pobočce České pošty a to nejpozději druhý pracovní den od převzetí zásilky. Později nelze jakékoli transportní škody uplatňovat!

Převzetí zboží od jiné přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno samotné zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat!

Poštovné a balné

Aktuální ceny za zaslání poštou naleznete v ceníku. Zasíláme v rámci ČR i do SR. Zaslání do jiné země bude s objednatelem konzultováno a kalkulováno individuálně. U zásilek nad 15 kg volíme alternativního přepravce a cenu za přepravu kalkulujeme individuálně. Osobní odběr v naší provozovně je bezplatný.

Platební podmínky

Při osobním odběru v naší provozovně lze hradit v hotovosti nebo platební kartou. V případě zaslání zboží poštou či přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti při převzetí od dopravní společnosti.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na poškození zboží při užívání. Záruční lhůta je 24 měsíců. Životnost výrobku však v závislosti na jeho užívání může být kratší, než záruční lhůta! U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou či účtenkou. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat. Je-li výrobek dodáván v originálním obalu, doporučujeme jej uchovat také. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listu a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem! V tomto případě je záruční doba stanovena zpravidla na 6 měsíců. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro koncové spotřebitele, nikoliv pro podnikatele či firmy, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, TOP TRANS, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře (účtence) či dodacím listu, je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí zboží.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu osobně, či písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a uvést, jak se projevují a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, opravu zboží - uvedení do bezvadného stavu, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy v případě opakovaných vad.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (účtenku), či jiný doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listu a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte!

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží k prodejci nese zákazník.

Reklamaci vždy posuzuje prodávající a má právo ji odmítnout v případě, že nárok na reklamaci není oprávněný.

Veškerou korespondenci, reklamace či vrácené zboží, prosíme zasílat výhradně na adresu naší provozovny: JK‑WELD, s.r.o., Na Průhoně 949, 276 01 Mělník

Odstoupení od kupní smlouvy
1) storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tato možnost se však nevztahuje na vrácení zboží, které bylo vyrobeno, upraveno či jinak modifikováno na základě Vaší konkrétní objednávky! Jedná se zejména o naše vlastní výrobky (oděvy). Pochopitelně se i v takových případech snažíme zákazníkovi vyjít vstříc, ale je nutné na to upozornit. Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v případě ostatního zboží v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky (či jiných údajů vedoucích k její identifikaci), data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v kontaktech a to za následujících podmínek:

 • musí být v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s dokladem o koupi.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bohužel nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

2) storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či materiálu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Požadavek na výrobek, cenu či dodací lhůtu převyšuje možnosti naší firmy
Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících přepravu zásilky, případně platební styk. Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si vaší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnanci. Pracovní dobu a kontaktní informace (adresu, telefon, mail) naleznete v kontaktech.

Úvod  •  Typy oděvů  •  Zástěry  •  Barvy  •  Maskáče  •  Výšivky  •  Reflex  •  Obuv Prestige
Rukavice  •  Čepice  •  Fotogalerie  •  Ceník  •  Velikosti  •  Objednávky  •  Pro firmy  •  Kontakt

Odladěno na MS IE 6.0+ a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů.   JK-WELD, s.r.o.  2009  -  2024
Dětské montérky     Vše pro svar     JK-WELD, s.r.o.     Svářečka MIGO